Darbo grupės

  

Savivaldybių priešgaisrinių tarnybų veiklos darbo grupė

Savivaldybių priešgaisrinių tarnybų (toliau – SPT) veiklos darbo grupė nagrinėja SPT veiklos, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų organizavimo bei gerinimo klausimus. Aktualiausių SPT klausimų aptarimas bei narių informavimas.

El. paštas - sptveikla@gmail.comUgniagesių savanorių veiklos darbo grupė

Ugniagesių savanorių veiklos darbo grupė jungia ir koordinuoja ugniagesių savanorių veiklą. Keičiasi informacija aktualiais savanorijos klausimais.
Grupės pirmininkas – Artūras Vaišnoras
Mob.te. Nr. +37061640405
El. paštas - vilnius.usd@gmail.com


 

©2019  Lietuvos gaisrinės saugos inžinierių asociacija