Darbo grupės

Gaisrinės saugos ekspertų darbo grupė

Gaisrinės saugos ekspertų darbo grupė nagrinėja ir teikia rekomendacijas bei geros praktikos vadovus klausimais susijusiais su gaisrinės saugos projektavimo darbų, eksploatuojamų įrengimų ir statinių ekspertizėmis bei tinkamu gaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimu. Šios darbo grupės veiklos sritis yra formuojamos gaisrinės saugos norminių teisės aktų nuostatos, projektavimo praktikos formavimas, eksploatuojamų statinių ir įrenginių eksportavimo praktikos formavimas.


 

Pasyviųjų gaisrinės saugos priemonių darbo grupė

Pasyviųjų gaisrinės saugos priemonių darbo grupė nagrinėja ir teikia geros praktikos vadovus bei rekomendacijas klausimais susijusiais su pasyviųjų gaisrinės saugos priemonių projektavimu, jų taisyklingu įrengimu eksploatavimu ir atnaujinimu.

Grupės pirmininkas – Martynas Matulevičius
Adresas - Vytenio g. 6-302, LT-03113, Vilnius
Tel. Nr. +37068683633
El. paštas - martynas.matulevicius@gmail.com


 

Stacionarių gaisro gesinimo sistemų darbo grupė

Stacionarių gaisro gesinimo sistemų darbo grupė nagrinėja ir teikia rekomendacijas bei geros praktikos vadovus klausimais susijusiais su stacionarių gaisro gesinimo priemonių projektavimu, įrengimu ir eksploatavimu.

Grupės pirmininkas – Vaclovas Bučys


 

Savivaldybių priešgaisrinių tarnybų veiklos darbo grupė

Savivaldybių priešgaisrinių tarnybų (toliau – SPT) veiklos darbo grupė nagrinėja SPT veiklos, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų organizavimo bei gerinimo klausimus. Aktualiausių SPT klausimų aptarimas bei narių informavimas.

El. paštas - sptveikla@gmail.comUgniagesių savanorių veiklos darbo grupė

Ugniagesių savanorių veiklos darbo grupė jungia ir koordinuoja ugniagesių savanorių veiklą. Keičiasi informacija aktualiais savanorijos klausimais.
Grupės pirmininkas – Artūras Vaišnoras
Mob.te. Nr. +37061640405
El. paštas - vilnius.usd@gmail.com


 

©2019  Lietuvos gaisrinės saugos inžinierių asociacija