Leidiniai

Lietuvos gaisrinės saugos asociacija (toliau - LGSA) leidžia aiškinamąją ir mokomąją literatūrą, rekomendacijas padedančias tinkamai suprasti ir įgyvendinti gaisrinės saugos reikalavimus ar poreikius.

Ekspertų išvados

LGSA kartu su gaisrinės saugos ekspertais, siekdami pagerinti gaisrinės saugos sprendinius, ruošia išvadas, dėl gaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų taikymo. Išvados pateiktos Teisės aktuose žemiau: