Naujienos

Kitų metų biudžete savivaldybių ugniagesiams trūksta 4,3 mln. eurų

Kitų metų biudžete  savivaldybių ugniagesiams trūksta 4,3 mln. eurų

Lietuvos gaisrinės saugos asociacija kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimo narius, LR Vyriausybę ir atkreipė atsakingžų ministrų dėmesį, kad LR Seimui pateiktame kitų metų biudžete numatytas nepakankamas finansavimas priešgaisrinei saugai savivaldybėse vykdyti.

Rašte pažymima, kad LR Vyriausybės 2021-10-13 nutarimu Nr. 829 LR Seimui pateikto 2022 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto finansinių rodiklių patvirtinimo istatymo projekto 2022 m. Biudžeto Projekto 4 priede „Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto specialios tikslines dotacijos savivaldybiq biudžetams" priešgaisrinei saugai vykdyti numatoma 36 578 tūkst. Eur suma yra nepakankama nuo 2022-01-01 didinamam savivaldybių ugniagesių darbo užmokesčiui mokėti bei būtinai ugniagesio įrangai įsigyti.

Biudžeto projekte savivaldybėms nenumatytos lėšos ir ugniagesių kvėpavimo apsaugos priemonėms, ugniagesių apsaugos priemonėms įsigyti, taip pat gaisriniams automobiliams (naudotiems), kitai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo įrangai.

Atkreiptas dėmesys ir į tai, kad dabartinė valstybės institucijų teisės aktais nustatyta savivaldybių ugniagesių komandų struktūra užprogramuoja neišvengiamą viršvalandinį darbą ugniagesiams, kuris turi būti teisingai apmokamas skiriant savivaldybėms iš valstybės biudžeto tam tikslui papildomų lėšų.

Minimalus lėšų poreikis 2022 m. savivaldybių ugniagesių darbo užmokesčio didėjimui ir būtinųjų apsaugos priemonių įsigyjimui 6,838 mln. eurų. Deja, palyginti su 2021 m., dotacijų sumai savivaldybių priešgaisrinei saugai padidinta tik 2,538 mln. eurų, minimalus lėšų trūkumas – 4,3 mln. eurų.

Taip pat skaitykte