Naujienos

Žarėnai: į gaisrus ugniagesiai jau skuba iš naujosios gaisrinės

Žarėnai: į gaisrus ugniagesiai jau skuba iš naujosios gaisrinės

Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės prieš­gais­ri­nės tar­ny­bos Žarėnų ugniagesiai naujosios gaisrinės laukė ne vienerius metus. Pagaliau jų norai išsipildė. Tai padaryti pavyko iš Europos Sąjungos lėšų, įgyvendinus projektą. Jo ver­tė – 146 612,22 Eur. Iš jų ES lė­šos – 117 289,78 Eur. Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė pri­si­dė­jo 29 322,44 Eur. Vidaus baldams ir įrangai įsigyti jų taip pat skyrė šio rajono savivaldybė.

Gaisrinės ati­da­ry­me da­ly­va­vo Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Kęs­tu­tis Gu­sa­ro­vas, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Ri­man­tas Ado­mai­tis, Lietuvos gaisrinės saugos asociacijos prezidentas Vytas Kaziliūnas, Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės prieš­gais­ri­nės tar­ny­bos di­rek­to­rius R. Ra­da­vi­čius, Ža­rė­nų se­niū­nas Gied­rius Apū­kas, mies­te­lio gyventojai.

Taip pat skaitykte