Veikla

Lietuvos gaisrinės saugos asociacija vienija gaisrinės saugos ir ugniagesybos specialistus ir prisideda prie gaisrinės saugos ir ugniagesybos populiarinimo ir tobulinimo vykdydama šias veiklas:

Analizuoja ir skleidžia Lietuvos ir kitų šalių gaisrinės saugos ir ugniagesybos pažangią patirtį, naujus mokslo pasiekimus;

Rengia ir siūlo dokumentų projektus vyriausybinėms organizacijoms siekiant gerinti gaisrinę saugą šalyje;

Rengia normatyvinių bei metodinių dokumentų projektus, atlieka tokių dokumentų vertinimą, siekiant pagrįsti gaisrinės saugos priemonių (sprendimų) panaudojimą ir įgyvendinimą moksliniais metodais;

Bendradarbiauja su šalies vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis bei užsienio analogiškomis organizacijomis;

Organizuoja forumus, seminarus, konferencijas, parodas bei mokymus;

Atlieka nešališką gaisrinės saugos paslaugų ar specialistų kvalifikacijos kokybės vertinimą;

Gina asociacijos narių teises