Vertinimas

Lietuvos gaisrinės saugos asociacija, Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociacija ir Priešgaisrinių darbų ir paslaugų asociacija kartu vertina gaisrinės saugos specialistų profesines žinias, vadovaujantis Lietuvos gaisrinės saugos asociacijos, Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociacijos ir Priešgaisrinių darbų ir paslaugų asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programas, kurių žymenys E-146-15-LGSA/PDPA/PEGSIA ir E-147-15-LGSA/PDPA/PEGSIA, patvirtinta Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministro įsakymu 2016 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. D1-182. Lietuvos gaisrinės saugos asociacija įgaliota tikrinti ir vertinti profesines žinias gaisrinės saugos:

  1. Ypatingo statinio projekto dalies vadovams;
  2. Ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovams;
  3. Ypatingo statinio projekto dalies ekspertizės vadovams;
  4. Ypatingo statinio dalies ekspertizės vadovams.

Atestavimo tvarka vykdoma pagal statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2012 reikalavimus. Paraiškų teikimo formos ir apimtis pateikta VĮ Statybos produktų sertifikavimo centro internetiniame puslapyje (www.spsc.lt).

Registruojantis prašome atsiųsti dokumentus adresu info@lgsa.lt arba pateikti asociacijai. Prašymas ir pakartotinis prašymas pateikiami ne vėliau kaip 14 dienų prieš paskelbtą atestavimo datą.

Vienkartinis profesinių žinių vertinimo mokestis yra 250 Eur ir turi būti apmokėtas iki numatytos vertinimo datos.

Komisija, susidarius grupei žmonių, gali atvykti ir į kitus miestus, todėl laukiame Jūsų pasiūlymų dėl išvykstamųjų komisijos posėdžių.