Naujienos

2016 m. kvalifikacijos kėlimo mokymai

2016 m. kvalifikacijos kėlimo mokymai

Lapkričio 8 d. konferencijų salėje Green Park Hotel Vilnius vyko atestuotų gaisrinės augos projektų dalies vadovų kvalifikacijos kėlimo mokymai, tema - "Statinio projekto dalis "Gaisrinė sauga" ir statybos produktų klasifikacija". Renginio pagrindinės temos buvo: Gaisrinės saugos reikalavimų aktualijos ir įgyvendinimo praktika, apie kurias pranešimą darė Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybos Prevencijos organizavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Vincas Sasnauskas; Statinio projekto gaisrinės saugos dalies sudėtis - LGSA atstovas Kęstutis Lukošius; Degumo ir atsparumo ugniai klasifikavimo naujienos - GTC atstovas Donatas Sikarskas. Pranešimų metu vyko diskusijos einamais klausimais.

Mokymų medžiaga

Taip pat skaitykte