Naujienos

Dėl savivaldybių priešgaisrinių tarnybų veiklos

Dėl savivaldybių priešgaisrinių tarnybų veiklos

Lietuvos gaisrinės saugos asociacija vienija gaisrinės saugos ir ugniagesybos specialistus, taip pat rūpinasi gaisrinės saugos ir ugniagesybos populiarinimu bei tobulinimu. Be to, asociacija yra pasirengusi bendradarbiauti ir vienyti savivaldybių priešgaisrines tarnybas. Manome, kad suvokdami savivaldybių priešgaisrinių tarnybų (toliau – SPT) svarbą ir jų galimybes reaguojant į pagalbos prašymą bei vykdant prevencinę švietėjišką veiklą tarp kaimiškų teritorijų gyventojų bendruomenių, turime išreikšti ir savo poziciją mums visiems aktualiais klausimais.

Viena jų, kad tikslinga išsaugoti esamų komandų skaičių, o esant galimybei – sutankinti komandų tinklą, tuo užtikrinant geresnį reagavimo laiką. Taip pat pasisakome už nuolatinį dviejų profesionalių ugniagesių budėjimą pamainos metu. Atkreipiame dėmesį, kad vieno ugniagesio veikla ne tik nėra efektyvi, bet gali būti ir pavojinga jo sveikatai ar net gyvybei. O užtikrinus reikiamą bazę (funkcionalias komandas) bei dviejų ugniagesių darbą pamainoje turėtume plėtoti savanorių ugniagesių veiklą.

Ugniagesių komanda bei jos veikla kaimiškoje vietovėje turėtų išlikti ir tapti bendruomenės traukos centru, kaip yra išsivysčiusiose kaimyninėse Europos Sąjungos šalyse, pavyzdžiui, Lenkijoje, Vokietijoje, Suomijoje, Švedijoje ir kt.. SPT komandų veikla galėtų būti plėtojama ją papildomai reglamentuojant. Iš tiesų šios pajėgos ir taip dalyvauja visuose gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbuose (išskyrus tik radiologinius incidentus), nors nuolatos yra pabrėžiama, kad dalyvaujama tik gaisrų gesinimo veikloje. Tinkamai parengus teisinę bazę, SPT komandos galėtų būti aprūpinamos: kvėpavimo organų apsaugos, pirminėmis gelbėjimo vandenyje, cheminės apsaugos priemonėmis, hidrauline gelbėjimo įranga ir kt. Be to, manome, kad SPT finansavimas yra nepakankamas, todėl turėtų būti didinamas, vadovaujantis teisės aktais. Tik užtikrinus reikiamą finansavimą, SPT veiklą galima pakelti į aukštesnį kokybės lygmenį.

Suvieniję savo idėjas, tikslus ir juos išreiškę, galime siekti mums visiems rūpimo rezultato – kvalifikuotos ir įvairiapusės pagalbos visuomenei.

Kviečiame visus SPT vadovus ir atsakingus darbuotojus išsakyti nuomonę dėl tolesnės veiklos. Lietuvos gaisrinės saugos asociacija yra pasiryžusi Jums teikti įvairiapusę metodinę ir teisinę pagalbą rūpimais klausimais.

Pagarbiai

Lietuvos gaisrinės saugos asociacijos prezidentas

Vytas Kaziliūnas

Taip pat skaitykte